Scroll to top

Què es el Rectificat sense centre (Centerless)?

El rectificat sense centres *centerless és un procés de rectificat cilíndric exterior per a grans sèries de components cilíndrics i a causa dels seus curts temps de mecanitzat (per peça de treball) garanteix un nivell extremadament alt de productivitat i rendibilitat. La peça de treball es dóna suport de manera centrada sobre una regla, on l’avanç longitudinal és dut a terme per un queixal de regulació localitzada en forma oposada al queixal abrasiu.

En combinació amb els avantatges prèviament esmentats, a través de les característiques especials d’aquest procés de rectificat també es poden aconseguir toleràncies de mesures particularment estretes, i addicionalment, depenent de la qualitat del queixal abrasiu, elevades qualitats de superfície.

A causa de la fàcil càrrega i descàrrega de la màquina (amb peces de treball), les peces poden ser concatenades fàcilment en una línia de producció, la qual cosa fa possible un mecanitzat complet de les peces de treball en l’espai més estret possible i en un sol pas.

Referent a la selecció correcta de la qualitat dels queixals abrasius i els queixals de regulació, només difícilment es pot fer una estandardització, a causa de l’estructura complexa de les aplicacions sense puntes. Per aquesta raó existeix una enorme selecció de possibilitats. El desenvolupament del queixal abrasiu adequat per al respectiu cas d’aplicació depèn sobretot de criteris tals com el material i la duresa del material, la mesura en excés, la velocitat de pas, les dimensions de la peça de treball o les asprors superficials.

Post a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *