Scroll to top

Tipus de Rectificats: Rectificats Tangencials

A Rectificats Serra comptem amb un ampli equip de màquines de rectificat industrial amb les quals realitzem diversos tipus de rectificat que moltes vegades són complementaris entre si. Contemplem totes les solucions dins del rectificat en superfície plana, rectificat tangencial, rectificat vertical, rectificat centerless i rectificat amb sistema de control CNC… des de poc material a eliminar a grans desbastaments i en diferents dureses i qualitats. Les dimensions de les peces a rectificar són variables, per la qual cosa els tipus de rectificat també varien.

Rectificats Tangencials

¿Què és y com funciona els rectificats tangencials?

El rectificat de peces per abrasió és un dels tres processos que eliminen material d’una peça per a donar-li forma i modelar-la. Es tracta més aviat d’un procés d’acabat de peces i l’eina que s’empra per a això és un queixal abrasiu que rectifica les peces.

Les màquines que es fan servir en el rectificat es coneixen com a màquines rectificadores i ja que existeixen diversos tipus diferents de rectificat, també existeixen diferents tipus de rectificadores adaptades a cada necessitat.

Aquestes màquines de rectificat industrial de superfícies planes són les més senzilles d’utilitzar, ja que consten solament d’un carro longitudinal que dóna el moviment de translació a la peça i el queixal, que imprimeix el moviment de rotació en el procés de rectificat.

En el Rectificat Tangencial, el queixal gira sobre una claveguera horitzontal, treballa de cant sobre la peça i es desplaça amb un moviment circular i pendular. S’utilitzen per a rectificats d’alta precisió en superfícies planes senzilles, superfícies inclinades, ranures, superfícies planes pròximes a coll, superfícies encastades i perfils.

Rectificado Tangencial en Superficie Plana

Contacta amb nosaltres

Pregúntan's sense compromís